Prestige Properties Ibiza wordt groen en duurzaam

Duurzaam leven is niet langer een ding van het verleden, een wenselijke manier van leven, of zelfs een twijfelachtige aangelegenheid. In de huidige maatschappij, met groeiende bevolkingen, CO2-uitstoot, afval en toegenomen vervuiling, is het essentieel om groen te leven als onderdeel van ons dagelijks leven.

In een wereld waar de meesten van ons de beschikbaarheid hebben om boven hun stand te leven, hebben we problematische statistieken van overconsumptie mogelijk gemaakt, en daardoor nadelige gevolgen van onze dagelijkse keuzes en buitensporig leven, wat leidt tot gevaarlijke niveaus van planetaire veranderingen.

Als we er niet in slagen op een duurzame manier te leven, lopen ons menselijk bestaan en onze habitat het risico van zware milieu- en klimaatveranderingen met hogere temperaturen, wat leidt tot opwarming van de aarde, alsook onzuivere lucht en sanitaire voorzieningen, en wat water- en voedseltekorten betreft.

Wanneer we streven naar milieuvriendelijk leven, verminderen we aanzienlijk de impact van extreme milieuveranderingen die anders zeer schadelijk en bedreigend zouden kunnen zijn voor ons huis, de planeet Aarde, zowel nu als in de toekomst.

Duurzaam en behouden Ibiza

Een groenere planeet betekent een schoner milieu en een mooiere toekomst voor iedereen. Met een betere kwaliteit van lucht, omgeving en voedsel, is de kans groter dat we langer gezond blijven en dat we een lange en veilige toekomst tegemoet gaan voor de komende generaties.

Bij Prestige Properties Ibiza begrijpen we hoe bevoorrecht we zijn om te leven op een eiland omgeven door de natuur met een overvloed aan landbouwgrond en natuurlijke hulpbronnen, en ook hoe deze attributen precies datgene zijn wat zowel lokaal welzijn als welvaart brengen.

In de afgelopen jaren is de filosofie van ons bedrijf actief gaan werken aan en pleiten voor een gelijk evenwicht tussen economische welvaart, milieubescherming en sociale stabiliteit.

Ibiza Island campo countryside

Groen gaan

Er zijn veel manieren om groen te gaan en duurzaam te leven om het milieu van ons eiland te helpen behouden.

Sinds 2017 hebben we prioriteit gegeven aan groen leven als onderdeel van onze bedrijfsopleiding en mindful lifestyle praktijk bij Prestige Properties Ibiza, wat ons in staat heeft gesteld om zoveel mogelijk bij te dragen aan de bescherming van het milieu, het behoud en het behoud van de natuurlijke hulpbronnen van ons eiland.

Ons doel van "groen gaan" is om:

 • De totale vervuiling van ons eiland te verminderen
 • Het verminderen van gebruikte hulpbronnen, consumptie en het elimineren van niet-essentieel afval
 • Behoud van onze natuurlijke hulpbronnen, landbouwgrond en bossen
 • Onze mariene, water- en terrestrische hulpbronnen behouden
 • Behoud van het natuurlijk ecologisch evenwicht – Flora & Fauna

Snel vooruitspoelend naar 2021, Prestige Properties Ibiza zorgt ervoor dat elke zakelijke beslissing rekening houdt met de impact op het milieu en ook onze lokale gemeenschap, met een berekend plan van aanpak om een groenere oplossing te garanderen.

Onze groene oplossingen

Om te kunnen voldoen aan onze doelstellingen voor groen leven, hebben we veel veranderingen aangebracht in onze werkomgeving en dagelijkse praktijken.

Enkele van onze milieuvriendelijke praktijken zijn momenteel:

 • Vermindering van energieverbruik – Co2-uitstoot berekeningen & aanpassingen
 • CO2-neutraal worden en compenseren
 • Eco-vriendelijke kantoorartikelen kopen
 • Recycling en upcycling
 • Green Mode Hybride Auto’s en Team Carpooling
 • Geld inzamelen en duurzame projecten sponsoren
 • Papierverbruik verminderen en 100% gerecycled papier gebruiken
 • Samenwerken met lokale projecten en fondsen voor natuurbehoud
Waste recycle management, eco friendly concept

Onze groene tijdlijn

Hier is onze groene tijdlijn tot nu toe met veranderingen in onze werkomgeving en dagelijkse praktijken. We hopen er nog veel meer te zien en toe te voegen naarmate we meer leren en ons duurzame leven verbeteren.

Groene modus hybride auto’s

In 2017 is onze directeur en verkoopdirecteur Victor overgestapt op een hybride Toyota-auto. Alle niet-elektrische voertuigen rijden op gas, en ons gas is een beperkte en niet-hernieuwbare hulpbron, die schadelijke verontreinigende stoffen en afval zoals kooldioxide, koolmonoxide en stikstofgas in de atmosfeer uitstoot, waardoor ernstige vervuiling en opwarming van de aarde via een broeikaseffect wordt veroorzaakt.

Door over te schakelen op een hybride auto worden we energie-efficiënter en kunnen we ons beter beschermen tegen toenemende milieuvervuiling en klimaatverandering. Hoewel hybride auto’s nog gedeeltelijk op gas rijden, blijken ze minder kilometers af te leggen, waardoor ze zuiniger rijden. Door gedeeltelijk gebruik te maken van elektriciteit, produceren hybride auto’s minder giftige stoffen, schadelijke uitstoot van gassen en verontreinigende stoffen.

In navolging van Victors inspiratie en voorbeeldfunctie heeft onze collega Nina in 2018 hetzelfde gedaan en is zij overgestapt op een hybride auto. De meerderheid van ons team is het erover eens dat wanneer de tijd voor hen is gekomen om van auto te veranderen, zij ook zullen kiezen voor een elektrisch of een hybride model.

Projecten sponsoren – Sabina (jeneverbes) bomen

In 2018 hebben we ‘The Sabina Boys‘ gesponsord tijdens hun Mongol Rally om geld in te zamelen voor de herbebossing van Sabina (jeneverbes) bomen in de afgebrande bosgebieden van Ibiza.

"The Sabina Boys", zijn samen opgegroeid op Ibiza en hebben deelgenomen aan de beroemde liefdadigheidsuitdaging "The Mongol Rally". De Mongol Rally is een jaarlijks evenement dat ruwweg 30.000 km aflegt door bergen en woestijn, van Europa naar Azië. De liefdadigheidsrace wordt gesteund door een NGO naar keuze.

"De Sabina Boys hebben gekozen voor de NGO Ibizaconciencia.org en hebben hun donaties overgemaakt aan de campagne van "Reforesta Ibiza", waar herbebossingsdagen zijn georganiseerd door studenten op het eiland, waarbij inheemse bosgebieden die zijn verwoest door bosbranden, opnieuw zijn aangelegd.

Prestige Properties doneerde met trots aan hun doel, omdat we ook wilden helpen en de herbeplanting van onze prachtige en beschermde jeneverbes (Sabina) bomen in de verbrande gebieden van het Ibizaanse landschap wilden zien.

Bewustwording – Campagne bosbranden

Volgens bronnen van de "Conselleria de Medi Ambient, Agricultura I Pesca", waren er in 2017 95 bosbranden die 168,1 hectare op de Balearen verbrandden; waarvan 71% op Mallorca, 17% op Formentera, 11% op Ibiza en 1% op Menorca.

Nalatigheid en toevallige oorzaken werden bij 58% van deze schadegevallen aangetroffen, terwijl opzettelijke branden bij benadering werden herkend bij maar liefst 20% van alle oorzaken.

In 2018 heeft de regering het brandbeveiligingssysteem op Ibiza versterkt. Hier stelde Prestige Properties Ibiza voor om te zorgen voor een betere preventie en te helpen het risico op bosbranden te verlagen door actief het bewustzijn van onze klanten en toeristen te verhogen, met regelmatige campagnes en reclame gedurende het zomerseizoen.

Vermindering van het papierverbruik – Gerecycleerd papier

Door minder papier te gebruiken verkleint u uw ecologische voetafdruk en spaart u het milieu door te voorkomen dat er bomen worden gekapt, dat er geen energie meer nodig is om een boom om te zetten in een stuk wit printpapier en dat er geen plastic wordt verbruikt door de geplastificeerde papierproducten. Minder papier gebruiken helpt ook om de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen doordat er minder afval naar stortplaatsen of industriële recyclinglocaties wordt gestuurd.

In 2018 besloten we over te schakelen op 100% gerecycled en chloorvrij papier van Italiaanse makelij voor ons gedrukte vastgoedmagazine, dat in 2019 ook al ons zakelijk briefpapier ging omvatten, zoals onze visitekaartjes en vastgoedmappen.

In 2020 besloten we ons papierverbruik verder te verminderen door het formaat, de vormgeving en de inhoud van ons tweejaarlijkse magazine te veranderen in een jaarlijkse editie, voornamelijk om de hoeveelheid afval te verminderen en te minimaliseren.

Ook erkenden we dat ons jaarlijkse tijdschrift geen onnodige distributie en verspilling nodig had. Daarom hebben we toegestaan dat het tijdschrift rechtstreeks wordt verstrekt aan klanten die om een exemplaar vragen, en aan een paar geselecteerde locaties op het eiland, maar niet voor massamarketing.

Veel vastgoedbedrijven op het eiland verspreiden hun tijdschriften over het hele eiland, naar elk huis, restaurant en gelegenheid mogelijk. Het eindresultaat is dat deze tijdschriften vaak rondslingeren, het landschap vervuilen en dat veel van deze tijdschriften geplastificeerd briljant papier gebruiken, waarvan het 100 jaar duurt voordat het is afgebroken en dat schadelijke gifstoffen in de grond lekt. Met ons voorbeeld hopen we sommige van onze collega’s in de sector te inspireren om soortgelijke stappen te zetten in de richting van eco-oplossingen.

Lees meer over de "Voordelen van folders gemaakt van gerecycled papier "

Recycling en Upcycling – Plasticreductie & -recycling

Begin 2019 zijn we overgestapt van ons koffiezetapparaat van de Nespresso en hun capsules (die op stortplaatsen terechtkomen) naar een apparaat dat verse koffiebonen maalt (we gebruiken graag onze lokale favoriet Cafe de Ibiza).

We hebben ook geïnvesteerd in veel drinkglazen ter vervanging van de plastic bekertjes voor onze watermachine, die bovendien glazen waterflessen gebruikt die worden schoongemaakt en hergebruikt in plaats van te worden gerecycled. Ons plasticverbruik voor eenmalig gebruik is hier als groep met bijna 90% gedaald sinds we deze kleine maar krachtige veranderingen hebben doorgevoerd. En natuurlijk scheiden we ook ons afval per materiaal om de recycling op het eiland te bevorderen.

Prestige Properties Ibiza - Recycling and Upcycling - Plastic Reduction & Recycling

Verminderen van CO2-uitstoot – Berekenen van onze CO2-voetafdruk

In het laatste deel van 2020 hebben we onze CO2-voetafdruk berekend: Prestige Properties Ibiza stoot ongeveer 18 ton CO2 per jaar uit.

Sinds we actief onze CO2-voetafdruk hebben berekend, hebben we nu een officiële handleiding ontvangen om onze uitstoot op kantoor te verminderen door elektrische apparatuur te vervangen door nieuwere, efficiëntere versies, over te stappen op meer hybride of volledig elektrische auto’s, alle apparatuur aan het einde van de dag uit te schakelen en de airconditioningsystemen binnen redelijke temperatuurgrenzen te houden.

Voor de toekomst kijken we nu naar projecten om onze voetafdruk te compenseren, zodat we een 100% koolstofneutraal bedrijf kunnen worden. Dus, blijf op de hoogte voor meer informatie.

Samenwerking met lokale behoudsinspanningen – Ibiza Fonds voor Behoud

In februari 2021 hebben we onze krachten gebundeld met het Ibiza Preservation Fund door het aanbieden van een eenmalige donatie en het toezeggen van het doneren van 50 € voor elke verkoop van onroerend goed, en 5 € voor elke verhuur deal die we sluiten. Deze samenwerking zal blijvend en voor onbepaalde tijd zijn.

Hier is wat meer informatie over de projecten en het belangrijke werk van het Ibiza Preservation Fund.

Groen gaan leven thuis, op het werk en in de gemeenschap biedt tal van voordelen. Als we allemaal werken aan een duurzaam leven en een eco-vriendelijke planeet, krijgen ons huis en alle levende wezens de best mogelijke kwaliteit van leven en hoop op een mooie tijd in de toekomst.

Prestige Properties Ibiza is er trots op een voorstander te zijn van duurzaamheid binnen onze industrie. Prestige Properties Ibiza is er trots op een voorstander te zijn van duurzaamheid binnen onze industrie. Samenwerken en samenwerken met onze lokale gemeenschap en milieuorganisaties zoals The Ibiza Preservation Fund stelt ons in staat om bij te dragen aan het welzijn en de toekomst van de eilanden.

Groen leven helpt Ibiza, en de planeet, duurzaam en bewoonbaar te maken.

We believe in Giving Back..

Wij geloven in Groen Gaan.

Wij nodigen u uit om ons in dit streven te vergezellen!

Er is geen betere tijd dan het heden om terug te geven en betrokken te raken. Ibiza heeft vele projecten en NGO’s opgesomd op het eiland waar we allemaal kunnen ondersteunen, doneren, activeren en gewoon ‘ons deel doen’. Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein, u kunt een verschil maken.

Neem een kijkje naar onze lokale initiatieven die actief zijn onder Duurzaamheid en Groen-Leven hier op het eiland hieronder:

IbizaPreservation | Ibiza & Formentera Milieu, Land en Zee

IBI Foundation (facebook.com)

Qué defendemos – marblava.org

Treball Ambiental | Fundació Deixalles

Grup d’Accció Local per al Desenvolupament Rural y Pesquer d’Eivissa i Formentera (leadereivissaiformentera.com)

Homepage – IbizaConciencia.org

Sustainable Living at Casita Verde

FOOD for IBIZA (facebook.com)

IBIZA FOODBANK – Van boerderij tot bord

heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Stuur ons een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

  Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich desgewenst afmelden. meer informatie