Privacybeleid

1. GEBRUIKERSINFORMATIE

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

DUFIBIZA SL en PRESTIGE PROPERTIES RENTALS SL BEHEREN de persoonsgegevens van de GEBRUIKER en informeren hem/haar dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en de Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Om een commerciële relatie met de gebruiker te onderhouden. De geplande verwerkingsoperaties zijn:

  • Het verzenden van commerciële reclamecommunicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale netwerken of via enig ander huidig of toekomstig elektronisch of fysiek middel dat het mogelijk maakt commerciële communicatie uit te voeren. Deze mededelingen zullen worden gedaan door de CONTROLLER en zullen betrekking hebben op hun producten en diensten, of die van hun partners of leveranciers waarmee zij een promotieovereenkomst hebben gesloten. In dat geval zullen derden nooit toegang hebben tot persoonsgegevens.
  • Uitvoeren van marktonderzoek en statistische analyse.
  • Het verwerken van bestellingen, aanvragen, reageren op vragen of verzoeken van welke aard dan ook die door de GEBRUIKER worden gedaan via een van de contactmethodes die beschikbaar zijn op de website van de CONTROLLER.
  • Verzenden van de online nieuwsbrief over nieuws, aanbiedingen en promoties in onze activiteit.


Waarom kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Omdat de verwerking als volgt wordt gelegitimeerd door artikel 6 van de GDPR:

  • Met toestemming van de GEBRUIKER: toezending van commerciële mededelingen en de nieuwsbrief.
  • In het legitieme belang van de BEHEERDER: marktonderzoek, statistische analyse, enz. uitvoeren en bestellingen, verzoeken, enz. verwerken op verzoek van de GEBRUIKER.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of zolang er wettelijke voorschriften zijn die de bewaring ervan voorschrijven, en wanneer dat doel niet langer nodig is, worden de gegevens gewist met passende beveiligingsmaatregelen om te waarborgen dat de gegevens anoniem worden gemaakt of volledig worden vernietigd.


¿Aan wie maken wij jouw persoonsgegevens bekend?


Er is niet voorzien in de overdracht van persoonsgegevens aan derden, behalve, indien dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de verwerking, aan onze leveranciers van diensten in verband met communicatie, waarmee de VERANTWOORDELIJKHEID de vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkersovereenkomsten heeft ondertekend die vereist zijn door de huidige privacyregelgeving.

Wat zijn jouw rechten?

De rechten van de GEBRUIKER zijn:

  • Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
  • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en wissing van jouw gegevens, alsmede beperking van of bezwaar tegen de verwerking ervan.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) indien je van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Contactinformatie voor de uitoefening van rechten:

DUFIBIZA SL en PRESTIGE PROPERTIES RENTALS SL Avenida Bartolomé Roselló, Nº1, – 07800 Ibiza (Illes Balears). E-mail: [email protected]


2. VERPLICHTE OF FACULTATIEVE AARD VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE

De GEBRUIKERS, door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te vullen in de velden, gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of het downloadformulier, aanvaarden uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat hun gegevens noodzakelijk zijn voor de leverancier om aan hun verzoek te voldoen, en verstrekken vrijwillig hun gegevens in de resterende velden. De GEBRUIKER staat in voor de juistheid van de aan de CONTROLLER verstrekte persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen daarin.

De VERANTWOORDELIJKER deelt mee dat alle gegevens die via de website worden opgevraagd verplicht zijn, aangezien zij noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening aan de GEBRUIKER. Indien niet alle gegevens worden verstrekt, is er geen garantie dat de verstrekte informatie en diensten volledig aan de behoeften van de gebruiker zullen zijn aangepast.


3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN


Dat in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de VERANTWOORDELIJKE zich houdt aan alle bepalingen van de GDPR en LOPDGDD regelgeving voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk zijn, en zich duidelijk houdt aan de beginselen zoals beschreven in artikel 5 van de GDPR, waardoor ze worden verwerkt op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier ten opzichte van de betrokkene en passend, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De VERANTWOORDELIJKER garandeert dat alle passende technische en organisatorische beleidsmaatregelen zijn geïmplementeerd om de door de GDPR en de LOPDGDD vastgestelde veiligheidsmaatregelen toe te passen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de GEBRUIKERS en dat hij hun de passende informatie heeft verstrekt om deze te kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over privacywaarborgen kun je contact opnemen met de CONTROLLER via DUFIBIZA SL en PRESTIGE PROPERTIES RENTALS SL. Avenida Bartolomé Roselló, Nº1, – 07800 Ibiza (Illes Balears). E-mail: [email protected]

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich desgewenst afmelden. meer informatie