Voordelen van folders gemaakt van gerecycled papier

Composteerbare folders

Bewust van het belang van het gebruik van gerecycleerd papier en gezien onze liefde voor Ibiza en voor het behoud van ons eiland, zijn we enkele jaren geleden begonnen na te denken over hoe we het gebruik van papier in ons bedrijf konden verminderen. We wilden een verantwoord gebruik implementeren dat in overeenstemming was met ons milieubewustzijn en waarbij respect voor het milieu een van de belangrijkste doelstellingen is in onze dagelijkse werkzaamheden.

In juli 2018 hebben we onze eerste folders gelanceerd die gemaakt zijn van 100% recyclebaar papier, chloorvrij en biologisch afbreekbaar. We zijn de eerste die dit doen in onze sector en zouden graag zien dat meer bedrijven beginnen met het gebruik van gerecycled papier. Wij begrijpen dat het behoud van onze hulpbronnen een wereldwijde kwestie is en daarom willen wij u in het volgende bericht deze techniek laten zien en enkele van de meest gebruikte methoden voorstellen.

Inkten op waterbasis

Inkten worden meestal gemaakt met oplosmiddelen op basis van aardolie. Wanneer deze worden blootgesteld aan water, verontreinigen zij het grondwater en de bodem. Deze inkten kunnen ook vluchtige organische stoffen (VOC’s) uitstoten die giftig zijn voor de mens. Deze verbindingen zijn ook ozonprecursoren en zijn dus schadelijk voor de gezondheid, gewassen en akkers.

De inkten op waterbasis die voor onze folders worden gebruikt, verminderen de uitstoot van VOS aanzienlijk. Dit vermindert de milieu-impact en verbetert de arbeidsomstandigheden van de werknemers die de folders moeten drukken. Een ander gevolg van het gebruik van inkten die zijn gemaakt met oplosmiddelen op petroleumbasis is dat het proces van het schoonmaken van de machines en apparatuur een grote hoeveelheid VOS en gevaarlijk afval zoals vodden genereert. Dit kan worden voorkomen door voor het drukken inkt op waterbasis te gebruiken.

Het bleken van papier

Er worden drie methoden gebruikt voor het bleken van de pasta tijdens het papierproductieproces. e methode die vroeger werd gebruikt en waarvan het gebruik sinds 1990 drastisch is verminderd, is een methode waarbij elementair chloor wordt gebruikt. Deze methode van bleken is thans verboden door de Europese Unie Een andere methode op basis van dit element is die waarbij chloordioxide wordt gebruikt, dat wordt toegepast op 84% van de pasta in het papier dat momenteel in de wereld wordt geproduceerd. Dit bestanddeel is veel minder giftig dan elementair chloor, maar het is niet helemaal veilig en de mate van giftigheid is omstreden.

De derde methode voor het bleken van de papierpasta is er een die wordt gebruikt voor de produktie van gerecycleerde produkten. In dit geval wordt de pasta niet gebleekt of wordt natriumhydrosulfiet gebruikt, dat een volledig chloorvrije chemische stof is.

Deze methode, die weliswaar niet op grote schaal wordt toegepast omdat zij slechts in 5% van het geproduceerde papier wordt toegepast, biedt een aantal voordelen. Het eerste voordeel is dat het papier geen chloor absorbeert en dus volledig bio-composteerbaar is. Het tweede voordeel is dat minder water wordt gebruikt voor het bleken en dat een groot percentage van het water kan worden hergebruikt. Het derde voordeel is dat het restwater veel gemakkelijker te behandelen is wanneer deze bleekmethode wordt gebruikt.

Folders die van gerecycleerd papier zijn gemaakt, moeten op natuurlijke wijze worden afgebroken zonder het milieu schade te berokkenen. Daarom moet ook voor het drukken inkt op waterbasis en niet-giftige inkt worden gebruikt. Een andere eis is dat het papier moet worden gebleekt met chloorvrije producten.

Bescherming van het milieu

Bomen zijn een bron van grondstoffen, de zogenaamde virgin paper paste, voor papierproducerende industrieën. Elk jaar worden op onze planeet minstens 4000 miljoen bomen gekapt en de soorten die het vaakst aan dit proces worden onderworpen zijn de eucalyptus en de den.

Door papier en karton op de juiste wijze in te zamelen en te scheiden kunnen deze, evenals andere recycleerbare materialen zoals plastic, glas, metaal en bio-afval dat in bio-composteerbare zakken wordt ingezameld, op de juiste wijze worden gerecycleerd; het composteringsproces kan industrieel of huishoudelijk zijn. Het scheiden van materialen in blauwe containers voorkomt dat het papier en karton bevuild of vervuild raken, waardoor ze moeilijker te recyclen zouden zijn.

Recyclingproces

Gerecycled papier en karton kunnen bijna volledig worden hergebruikt, aangezien 1000 kilo 900 kilo producten oplevert die van gerecycled papier zijn gemaakt. Na het verzamelen en scheiden wordt de gerecycleerde papierpasta gezuiverd van mogelijke vreemde elementen en wordt het gescheiden van de inkt. Daarna wordt het onderworpen aan een droog- en persprocédé om er papier van te maken. U moet weten dat het volledige proces verschillende keren kan worden uitgevoerd, maar dat bij elke cyclus bijna 15% verloren gaat als gevolg van te korte cellulosevezels.

Voordelen van gerecycleerd papier

Het gebruik van gerecycleerd papier speelt een belangrijke rol bij het behoud van de natuurlijke hulpbron die uit cellulosevezels bestaat, en verlengt de levensduur ervan gedurende verschillende cycli. Bovendien heeft een goede recycling door een juiste scheiding van de ingezamelde materialen de volgende positieve effecten.

1. Het gebruik van karton- en papierafval sluit een kringloop waarin nieuwe produkten worden vervaardigd. Het zal u misschien verbazen te weten dat 69% van de voorraden die de papier- en kartonindustrie nodig heeft, zou kunnen worden gedekt als al het papier- en kartonafval dat wordt geproduceerd, zou worden gerecycleerd. Deze materialen vervangen papierpasta van eerste persing, waardoor houtkap en ontbossing worden voorkomen.

Voor elke 1000 kilogram gerecycleerd papier worden 12 tot 14 bomen gespaard, wat neerkomt op 4 kubieke meter hout. Wij berekenen dat één boom wordt gered voor elke persoon die in een jaar het door hem gebruikte papier recyclet of hergebruikt.

2. De hoeveelheid biologisch afbreekbaar materiaal dat op afvalstortplaatsen terechtkomt, wordt aanzienlijk verminderd, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt. Een ton gerecycled papier bespaart 2,3 ton CO2, die anders zou worden uitgestoten in de atmosfeer. CO2 is een broeikasgas en een van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering.

3. Er is ook minder ruimte nodig, waardoor de aantasting van het land wordt beperkt. Een ton gerecycleerd karton en papier vermindert het afval dat de stortplaatsen bereikt met 3,5 kubieke meter.

4. De processen waarbij gerecycleerd papier in plaats van nieuw papier wordt gebruikt, verbruiken 80% minder water, wat, zoals men kan vermoeden, een aanzienlijke besparing oplevert. Eén ton gerecycleerd papier bespaart 26 kubieke meter water. Anderzijds wordt ook het gebruik van chemische produkten die in deze industriële processen nodig zijn, verminderd.

5. Het gebruik van gerecycleerd papier en karton levert een energiebesparing van 70% op. Het recyclen van 1000 kilogram papier en karton bespaart 4.000 kilowatt aan energie per uur. Dit is te wijten aan de kosten van de industriële behandeling van nieuw hout, die veel hoger zijn.

6. De luchtverontreiniging als gevolg van gasuitstoot is met 74% verminderd en de waterverontreiniging is met 35% verminderd. Dit is het beste voorbeeld van hoe recycling het milieu helpt.

7. De ontwikkeling van de sectoren voor de inzameling en verwerking van papier- en kartonafval heeft een positief effect op de economieën door het scheppen van nieuwe banen.

8. De naald- of eucalyptusbomen die worden geplant om de papierindustrie te bevoorraden, vervangen de bossen die uit andere boomsoorten bestaan, wat de biodiversiteit schaadt.

9. De gescheiden inzameling van afval thuis en op het werk maakt de mensen bewust van het behoud van het milieu en van het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen.

Ontbossing

Het recycleren van papier en karton voorkomt ontbossing in gebieden waar bomen groeien die voor de papierproductie worden gebruikt. Om verschillende redenen komt ontbossing steeds vaker voor in vele gebieden van de planeet. Een van deze redenen is het kappen van bossen om papier te produceren.

Ontbossing draagt bij tot een versnelling van de klimaatverandering omdat een deel van de bomen daardoor minder CO2 opneemt. Zoals u weet, is een ander negatief gevolg van ontbossing dat de habitat van fauna en flora wordt vernietigd, waardoor de biodiversiteit in de regio wordt aangetast en verminderd.

Anderzijds leidt ontbossing tot een verlies van de bovengrond, aangezien de bladeren die van de bomen vallen door het effect van micro-organismen worden afgebroken, waardoor de grond wordt bemest. Ook verandert door het verlies van bomen de regencyclus, waardoor de hoeveelheid neerslag afneemt. Een verlies aan vruchtbaarheid van de bodem en minder regen leidt tot een woestijnvormingsproces, waardoor vruchtbare gronden onvruchtbaar worden en zich moeilijk kunnen herstellen.

Met deze uitleg begrijpen we hoe het gebruik van folders gemaakt van gerecycleerd papier een positieve invloed heeft op onze planeet. U moet weten dat bijna 20% van het afval dat door steden wordt gegenereerd bestaat uit karton en soortgelijke verpakkingsmaterialen, alsmede papier dat wordt gebruikt voor het drukken van documenten, tijdschriften en kranten. Van dit afval is 70% terugwinbaar.

Verschillende decreten, wetten en bepalingen in Spanje en de Europese Unie zijn gericht op het vaststellen van doelstellingen voor het verminderen van afval dat recyclebaar is en dat helaas op vuilstortplaatsen terechtkomt.

Bij Prestige Properties zetten we ons in voor de bescherming van het milieu en hebben we de nieuwste en veiligste processen geïmplementeerd voor het behoud ervan.

heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Stuur ons een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

    Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich desgewenst afmelden. meer informatie